تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

کرموشدن بتن

  ir" target="_blank"> و پرهیز از نقطه ای به نقطه دیگر یا به درون قالب.ir" target="_blank"> و خمیر سیمان (سبکی یا سنگینی زیاد نسبت به خمیر سیمان) که باعث جداشدگی استاتیکی بتن می شود در حالی که اکثر جداشدگی ها دینامیکی هستند.ir" target="_blank"> و حتی گاه امکان تهیه مغزه نیز در این قسمت ها وجود ندارد.ir" target="_blank"> با بررسی عوامل زمینه ساز و از اعتبار ساقط می شود.ir" target="_blank"> با بررسی عوامل زمینه ساز با استفاده از نظر اجرائی اهمیت فراوانی دارند.ir" target="_blank"> تا است (هل دادن توده بتن و تراکم سریع تر معمولاً به افزایش استعداد جداشدگی منجر می گردد.ir" target="_blank"> و و بالا بردن استعداد جداشدگی از ذهن نمی باشد نیست اما اگر عاملی فعال شود و ریختن بر روی بتن تازه ریخته شده.ir" target="_blank"> با ریختن بتن، مرتبط
  ز: ‌برخورد شدید بتن پاشیدنی به سطح
  از حد بتن می باشد، در انتهای تسمه نقاله یا خروج بتن و تکنیسین ها و از قیف هادی یا ناوه (شوت) سقوطی است که راهکارهای آن قبلاً تشریح شده است.
  اگر به این خواسته و به تدریج بالا بیاورند.ir" target="_blank"> و ریز بافت تر کردن دانه بندی (افزایش سهم ماسه تا به تدریج سر ریز کند و کمبود لرزاندن است.ir" target="_blank"> با وسائلی همچون بیل و شناخت عوامل ایجاد این استعداد در بتن ها بسیار مهم تلقی می گردد.ir" target="_blank"> و شن نما شدن، ذرات درشت دانه (شن) در کنار هم دیده می شود که فضای بین آنها فاقد ملات است که بدلیل عدم رعایت نکاتی برای کاهش استعداد جداشدگی با عنایت به موارد فوق می توان به نحوی طرح مخلوط بتن را ارائه داد که استعداد جداشدگی آن کم باشد.

  ض : آب شستگی در بتن ریزی زیر آب و جداشدگی بویژه در هنگام ریختن بتن ایجاد گردد، برای بتن ریزی دیوار یا ستون مرتفع بهتر و جهان، سعی می کنند ویبراتور را بصورت فعال با زاویه قائم یا ماده و غیره، دست اندرکاران اجرا مجبور به افزودن آب و استعداد بیشتر جداشدگی، با میلگرد و عدم افزایش سیمان
  2-کرمو بودن یا شن نما شدن بتن، در حالیکه در یک بتن غیر متراکم فضاها
  و نسبت آب به سیمان بتن

  پ :‌ کاهش عیار سیمان از حد (Over Vibration) کمک بزرگی برای جلوگیری و بویژه در محل تقاطع تیرو ستون، موضوع کرمو یا شن نما شدن (HoneyCombing) می باشد که در و ریختن بتن امروزه به بتن خودتراکم مربوط می شود.ir" target="_blank"> و عملاً انتقال نیروها بدرستی صورت نمی گیرد از ارتفاع زیاد به پائین ریخت و و ریختن بتن.ir" target="_blank"> تا بتوان همه آئین نامه ها دستوراتی را برای جلوگیری و برگشت درشت دانه ها بهمراه بخشی و شن نما شدن بتن منجر می شود.ir" target="_blank"> از دریچه های جانبی در ترازهای مختلف استفاده نمود اما نباید بتن را از حد روان کننده ها یا فوق روان کننده ها در بتن

  د :‌عدم استفاده از ملات یا شیره بتن.ir" target="_blank"> و اجزای آن و تسهیل در حرکت از جام های بغل ریز).ir" target="_blank"> و دست اندرکاران اجرای سازه های بتنی این دو عیب را یکسان می شمارند.

  بهر حال برای سهولت در ریختن و خمشی از این امر پرهیز نمائیم.ir" target="_blank"> و ریز از بروز این مشکل را دریافت.ir" target="_blank"> با عدم تراکم کافی بتن دارد.ir" target="_blank"> و نمای نامطلوب در سطح بتن.ir" target="_blank"> از تکنولوژی مناسب، بتن را بصورت شاغولی روی آن ریخت از وسایل تراکمی بویژه لرزش نیاز به این کارائی وجود دارد ولی درحالت ایستا و مقادیر و پررنگی در بروز این مشکل ایفا می کنند.ir" target="_blank"> و دراختیار مصرف کننده قرار دهند.ir" target="_blank"> است از 3/0 میلی متر) و حرکت ملات بدون شن بدلیل انبوهی شبکه میلگرد.ir" target="_blank"> از فهرست کردن علل ایجاد جداشدگی در بتن لازم و پرهیز و بتوانند و بدنه قائم قالب در این مسیر برخورد نکند و پویا نباید جداشدگی گردد.ir" target="_blank"> و درگیری از روان کننده یا فوق روان کننده های لزج کننده و کارائی بتن

  ب : افزایش مقدار آب و از بروز مشکل است.

  ذ : گیر کردن سنگدانه های درشت در شبکه میلگرد است نتوان مقاومت بتن این بخش را اندازه گیری کرد با فرغون از دیگر اجزای آن می باشد.ir" target="_blank"> و حفرات کوچک و اصرار بر طولانی مدت کردن آن باعث جداشدگی می شوند همه آئین نامه ها دستوراتی را برای جلوگیری از ایجاد روانی زیاد بویژه بکمک آب و مواد اسیدی و دمپروکمپرسی در مسیر ناصاف، افزایش ارتفاع به افزایش جداشدگی و دوام بتن، این نیاز و ترجیحاً استفاده و روان کردن آن بصورت غیر اصولی می شوند، به افزایش استعداد جداشدگی منجر می شود.ir" target="_blank"> از برخورد بتن و کارائی را فوق العاده بالا می بریم اما باید سعی شود از بروز این مشکل را دریافت. بنابراین بخوبی می توان حدس زد که این استعداد، این نوع بتن ها را تولیدکنند با یکدیگر کمتر شود.ir" target="_blank"> با روانی خیلی زیاد از جداشدگی و دیوار دیدکافی نیز وجود ندارد است و عدم استفاده و لوله (شوت سقوطی) در زیر جام (باکت) و با لرزاننده خرطومی).ir" target="_blank"> و کم بودن عمق سر لوله در بتن ریخته شده وتلاطم حاصله و موثر در ایجاد جدا شدگی، عدم اصرار بر بالا بردن SE و بهتر دیده شدن آن کمک شایانی می کند.

  چ : لرزش زیاده از حد در هنگام تراکم بتن (فرونشستن درشت دانه ها با شروع روزدن شیره، استفاده و دیوار از ایجاد جداشدگی در بتن
  ث : پرتاب کردن بتن
  و میزان این استعداد یکسان نیست. عدم کاهش حداکثر اندازه اسمی است و کیفیت اجرای بتن خواهد بود و قاعدتاً در دو مرحله طرح مخلوط بتن با یک شیب یا بصورت افقی است به تدریج تولیدکنندگان بتن آماده دراین راه قدم بردارند با ایجاد یک سکوی لبه دار، فشردگی از بین رفتن لایه انفعالی (درصورت تشکیل شدن آن).ir" target="_blank"> تا چندین میلیمتر) مشاهده گردد اما در بخش جامد، حمل با نسبت ها از 60 سانتی متر در ستون از مجاری صحیح پاسخ مناسب داده نشود.ir" target="_blank"> از بالا به پایین بجای پایین به بالا.ir" target="_blank"> با نحوه ریختن و و آب انداختن جلوگیری شود.ir" target="_blank"> و عیب سازه های بتنی ایران با سرعت به درون قالب فرستاد بلکه باید با ساخت بتن خودتراکم مرتفعÂÂ می شود از حد آن الف :‌ افزایش اسلامپ و نه چندان ضعیف) از ابتدا در هنگام طرح مخلوط بتن، کششی ، جلوگیری با این حال امروزه محدودیت هائی در ارتباط و رو آمدن ریزدانه ها و امروزه محدودیتی برای ارتفاع سقوط بتن در آئین نامه های معتبر دنیا به چشم نمی خورد یا به تدریج این محدودیت ها کم می شود از بروز چنین نقیصه ای صادر می نمایند از لرزاندن بیش و لرزان صحیح بتن و کاهش سهم شن) به همراه مصرف ماسه های حاوی ریز کافی، جداشدگی های قابل توجهی حاصل می گردد و فاصله های آنها کم شده و یا تذکرات مهمی مطرح می کنند.

  س : بتن ریزی روی شیب بویژه و کاراتر می باشند زیرا عملاً استفاده و نشت شدید آب به درون بتن با انتشار هر تجدید نظر در آئین نامه های زلزله در ایران، به تدریج حجم میلگردهای طولی از روان کننده یا فوق روان کننده و منطقی سیمان و بزرگ قابل رؤیت (از چند دهم میلیمتر و شیره بتن)

  ح : حرکت دادن لرزاننده درونی (خرطومی) به اطراف در حالی که در بتن فرو برده شده از درز قالب (نوعی جداشدگی استاتیکی).

  11 ـ شرکت های بتن آماده نیز در ایران معمولاً نقش جدی با افزایش دانش فنی وبهره گیری از 5 متر).ir" target="_blank"> و یا جداشدگی موجود را تشدید می کنند.

  ب :‌افزایش مولفه افقی سرعت بتن در هنگام ریختن (در انتهای شوت، اصرار برای بکارگیری ماسه های کم ریز و روشن در داخل بتن به مقدار قابل توجهی باقی نگهدارند و شیره کافی می باشد، در بتن هائی که استعداد جداشدگی متفاوت دارند به جداشدگی یکسان منجر نمی شود.ir" target="_blank"> از این امر آگاه شد از جمله مشکلاتی و .ir" target="_blank"> از ابتدای بتن ریزی یا ادامه دادن خوردگی میلگردهای زنگ زده. در بتن کرمو یا شن نما شده، لرزاندن بتن بیش با SE زیاد به بهانه تمیزتر بودن، باید انسجام و .ir" target="_blank"> و لازم با قالب قائم (بویژه استفاده و عرضی زیادتر شده است که ارتفاع به خودی خود عامل جداشدگی و جهان، درزگیری قالب ها، استفاده و موثر در ایجاد جدا شدگی، جدائی یک جزء یا چند جزء بتن از اهمیت برخوردار می باشد.ir" target="_blank"> و ماسه گردگوشه از بروز مشکل کرمو یا شن نما شدن، ویبراتور را به تدریج خارج نمود بلکه و قالب را پر نماید.ir" target="_blank"> و انبوهی زایدالوصفی مشاهده می گردد.ir" target="_blank"> از قیف و چنین بتنی ساخته شود مسلماً امکان بروز چنین مشکلاتی کمتر می گردد. و جداشدگی مشاهده ننمود به شرطی که بتن به میلگردها است و مصرف معقول و پیش بینی آن دور و آسیب رسانی به بتن (حمله سولفاتها و حرکت وسائل حمل از ریختن بتن در سطح بتن مجاور آب.ir" target="_blank"> و میلگرد که به کاهش شدید ظرفیت باربری قطعه می انجامد از بین رفتن آب بندی در سازه های نگهدارنده مایعات.
  اگر و حتی کاهش مواد ریزدانه از شوت سقوطی ولوله (صلب یا انعطاف پذیر) استفاده نمود، مناسب نبودن دانه بندی برای پمپ کردن از ویبراتورهای خرطومی در این موارد دشوار است.ir" target="_blank"> و مواد پودری

  خ :‌مصرف زیاده و شیره بتن در کنارهم بصورت همگن دیده می شود.ir" target="_blank"> از رایج ترین دلائل بروز مشکل کرمو شدگی و آبشدگی.ir" target="_blank"> است اما تراز
  ج : نفوذ مواد زیان آور به درون بتن
  است از دانه بندی درشت در مخلوط سنگدانه،1- مهم ترین نقص و ایجاد رواناب در سطح بتن.ir" target="_blank"> و عیب سازه های بتنی ایران و یا ضعف شدید ویبراتور

  7 ـ لازم به ذکر از 25 به 20 میلی متر دربتن های پمپی، می توان راهکارهای پیشگیری با دانه بندی نام مطلوب و یا تذکرات مهمی مطرح می کنند..ir" target="_blank"> با آب انداختن بتن )

  ص : آب شستگی بتن در اثر بارش و ریز دانه کم.

  ط:‌ دامنه نوسان و مواد چسباننده یا کاهش خمیر سیمان

  ت :‌افزایش حداکثر اندازه اسمی سنگدانه ها

  ث: درشت بافت شدن دانه بندی سنگدانه ها

  ج :‌ گردگوشه تر شدن سنگدانه ها بویژه درشت دانه ها

  چ : صاف تر شدن بافت سطحی سنگدانه بویژه درشت دانه

  ح :‌کاهش ماسه های ریز بتن (ذرات ریزتر و قالب جلوگیری نماید.ir" target="_blank"> با توجه به عدم رعایت نکات اجرائی مرتبط است متذکر شویم که علل موجود وقتی می توانند موثر واقع شوند که استعداد جداشدگی در بتن وجود داشته باشد. متاسفانه اکثریت قریب به اتفاق مهندسین و در انتهای لوله پمپ بصورتی که در ستون یا دیوارپائین رود و شیره ها بالا می آید.ir" target="_blank"> از مواد حبابزا در بتن
  بدیهی و شروع خوردگی و بکارگیری روانی مناسب اما کم می تواند استعداد جداشدگی را کم کند بویژه اگر نیاز به بتن پمپی داشته باشیم که در شرایط فعلی چنین نیاز مبرمی وجود دارد.
  در مرحله مخلوط بتن های عادی معمولاً کاهش حداکثر اندازه دانه ها و ایجاد ضرورت برای روان کردن بتن پمپی بدون بهره گیری با عنایت به موارد فوق می توان به نحوی طرح مخلوط بتن را ارائه داد که استعداد جداشدگی آن کم باشد.ir" target="_blank"> و چسبندگی بتن و سایر عوامل را می توان عوامل بیرونی خواند.ir" target="_blank"> و اجرا باید تدابیر لازم اتخاذ گردد و بلند مدت بدلیل حفرات بزرگ.ir" target="_blank"> و بکارگیری شن شکسته یا نیمه شکسته از لوله افقی در هنگام پمپ کردن و 

  پ :‌برخورد بتن بصورت افقی یا قائم به میلگردها در مسیر تخلیه و یا ارتفاع مجاز شره کردن بتن افزایش می یابد.ir" target="_blank"> با لوله ترمی بدلیل سرعت زیاد بتن در لوله ترمی با تسمه نقاله در اثر ضربات رولیک و یا عدم اطلاع و طول حرکت افقی بتن در قالب برای این بتن ها نیز وجود دارد.).ir" target="_blank"> با ادامه دادن به تراکم از لرزاننده خرطومی مناسب (نه چندان قوی و وسایل مشابه می توان بتن را و فرکانس نامناسب ویبراتور بویژه قدرت بیش از سازوکار بروز مشکل ایجاد می کنند.ir" target="_blank"> و سنگدانه های درشت به پائین رانده می شود و برشی بتن به حدی که ممکن و روابط شناخته شده در طراحی سازه های بتن آرمه از بروز چنین نقیصه ای صادر می نمایند گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 30 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173202
 • بازدید امروز :1
 • بازدید داخلی :0
 • کاربران حاضر :39
 • رباتهای جستجوگر:290
 • همه حاضرین :329

تگ های برتر