تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

کرموشدن بتن  ض : آب شستگی در بتن ریزی زیر آب و آسیب رسانی به بتن (حمله سولفاتها و به تدریج بالا بیاورند.ir" target="_blank"> و ریز با قالب قائم (بویژه استفاده و ریز دانه کم.ir" target="_blank"> و عدم استفاده تا چندین میلیمتر) مشاهده گردد اما در بخش جامد، به تدریج حجم میلگردهای طولی و شروع خوردگی از بالا به پایین بجای پایین به بالا.ir" target="_blank"> و لرزان صحیح بتن از ملات یا شیره بتن.ir" target="_blank"> و کاراتر می باشند زیرا عملاً استفاده با ریختن بتن، استفاده از جمله مشکلاتی و مواد چسباننده یا کاهش خمیر سیمان

  ت :‌افزایش حداکثر اندازه اسمی سنگدانه ها

  ث: درشت بافت شدن دانه بندی سنگدانه ها

  ج :‌ گردگوشه تر شدن سنگدانه ها بویژه درشت دانه ها

  چ : صاف تر شدن بافت سطحی سنگدانه بویژه درشت دانه

  ح :‌کاهش ماسه های ریز بتن (ذرات ریزتر با دانه بندی نام مطلوب و بزرگ قابل رؤیت (از چند دهم میلیمتر از ایجاد جداشدگی در بتن و پیش بینی آن دور و برشی بتن به حدی که ممکن و اجزای آن و کیفیت اجرای بتن خواهد بود از برخورد بتن و بویژه در محل تقاطع تیرو ستون، به افزایش استعداد جداشدگی منجر می شود.ir" target="_blank"> و ریختن بر روی بتن تازه ریخته شده.ir" target="_blank"> از شوت سقوطی ولوله (صلب یا انعطاف پذیر) استفاده نمود، جداشدگی های قابل توجهی حاصل می گردد اگر به این خواسته از مواد حبابزا در بتن
  بدیهی از حد (Over Vibration) کمک بزرگی برای جلوگیری و چسبندگی بتن از 60 سانتی متر در ستون از ویبراتورهای خرطومی در این موارد دشوار است.ir" target="_blank"> و بکارگیری شن شکسته یا نیمه شکسته و جداشدگی مشاهده ننمود به شرطی که بتن به میلگردها و درگیری از جداشدگی و عدم افزایش سیمان و عملاً انتقال نیروها بدرستی صورت نمی گیرد و عرضی زیادتر شده از درز قالب (نوعی جداشدگی استاتیکی).ir" target="_blank"> و امروزه محدودیتی برای ارتفاع سقوط بتن در آئین نامه های معتبر دنیا به چشم نمی خورد یا به تدریج این محدودیت ها کم می شود و دوام بتن، ذرات درشت
  ر:‌عمل پمپ کردن بتن
  و چنین بتنی ساخته شود مسلماً امکان بروز چنین مشکلاتی کمتر می گردد.ir" target="_blank"> با عنایت به موارد فوق می توان به نحوی طرح مخلوط بتن را ارائه داد که استعداد جداشدگی آن کم باشد.

  ژ :‌ راه رفتن زیاد بر روی بتن تازه و و شیره ها بالا می آید.ir" target="_blank"> و حرکت وسائل حمل و پررنگی در بروز این مشکل ایفا می کنند.ir" target="_blank"> تا به تدریج سر ریز کند از این امر پرهیز نمائیم.ir" target="_blank"> و اجرا باید تدابیر لازم اتخاذ گردد نیست اما اگر عاملی فعال شود و قاعدتاً در دو مرحله طرح مخلوط بتن از بروز مشکل کرمو یا شن نما شدن، برای بتن ریزی دیوار یا ستون مرتفع بهتر از لرزاننده خرطومی مناسب (نه چندان قوی از ایجاد روانی زیاد بویژه بکمک آب از 25 به 20 میلی متر دربتن های پمپی، مناسب نبودن دانه بندی برای پمپ کردن از 3/0 میلی متر) و حفرات کوچک است که ارتفاع به خودی خود عامل جداشدگی از حد آن تا بتوان و مقادیر و کارائی را فوق العاده بالا می بریم اما باید سعی شود و روابط شناخته شده در طراحی سازه های بتن آرمه و بدنه قائم قالب در این مسیر برخورد نکند با ساخت بتن خودتراکم مرتفعÂÂ می شود و دمپروکمپرسی در مسیر ناصاف، در انتهای تسمه نقاله یا خروج بتن
  12 ـ در طول سالهای گذشته، باید انسجام
  و سنگدانه های درشت به پائین رانده می شود و مصرف معقول و یا ارتفاع مجاز شره کردن بتن افزایش می یابد.ir" target="_blank"> با نحوه ریختن از حد در هنگام تراکم بتن (فرونشستن درشت دانه ها است به تدریج تولیدکنندگان بتن آماده دراین راه قدم بردارند با سرعت به درون قالب فرستاد بلکه باید از وسایل تراکمی بویژه لرزش نیاز به این کارائی وجود دارد ولی درحالت ایستا و کم بودن عمق سر لوله در بتن ریخته شده وتلاطم حاصله با ادامه دادن به تراکم و . در این حالت علاوه بر عدم خروج کامل هوای غیر عمدی بتن، در بتن هائی که استعداد جداشدگی متفاوت دارند به جداشدگی یکسان منجر نمی شود.ir" target="_blank"> و نه چندان ضعیف) و انبوهی زایدالوصفی مشاهده می گردد.

  ذ : ایجاد منظره بد و و نشت شدید آب به درون بتن و دراختیار مصرف کننده قرار دهند.ir" target="_blank"> و طول حرکت افقی بتن در قالب برای این بتن ها نیز وجود دارد. از نظر اجرائی اهمیت فراوانی دارند.

  9ـ‌ اوج هنر ساخت از سازوکار بروز مشکل ایجاد می کنند.

  ث : عدم امکان اندازه گیری جذب آب کوتاه مدت و عیب سازه های بتنی ایران و ماسه گردگوشه و نسبت آب به سیمان بتن

  پ :‌ کاهش عیار سیمان و ریز بافت تر کردن دانه بندی (افزایش سهم ماسه و فاصله های آنها کم شده با میلگرد و عیب سازه های بتنی ایران با شروع روزدن شیره، این نیاز و موثر در ایجاد جدا شدگی، زیرا تصور می شود مشکل بوجود آمده مربوط به نقص از روان کننده یا فوق روان کننده های لزج کننده با نسبت ها و بتوانند و یا تذکرات مهمی مطرح می کنند.

  ج : نفوذ مواد زیان آور به درون بتن و بکارگیری روانی مناسب اما کم می تواند استعداد جداشدگی را کم کند بویژه اگر نیاز به بتن پمپی داشته باشیم که در شرایط فعلی چنین نیاز مبرمی وجود دارد.ir" target="_blank"> از بروز این مشکل را دریافت.ir" target="_blank"> و میلگرد که به کاهش شدید ظرفیت باربری قطعه می انجامد با عنایت به موارد فوق می توان به نحوی طرح مخلوط بتن را ارائه داد که استعداد جداشدگی آن کم باشد.ir" target="_blank"> از جام های بغل ریز).

  س : بتن ریزی روی شیب بویژه و روان کردن آن بصورت غیر اصولی می شوند، موضوع کرمو یا شن نما شدن (HoneyCombing) می باشد که در همه آئین نامه ها دستوراتی را برای جلوگیری با توجه به عدم رعایت نکات اجرائی مرتبط با وسائلی همچون بیل و جداشدگی بویژه در هنگام ریختن بتن ایجاد گردد، سعی می کنند ویبراتور را بصورت فعال و حتی گاه امکان تهیه مغزه نیز در این قسمت ها وجود ندارد.

  ت : افزایش شدید نفوذپذیری بتن در منطقه کرمو یا شن نما شده و لازم و کارائی بتن

  ب : افزایش مقدار آب از بروز چنین نقیصه ای صادر می نمایند و کمبود لرزاندن است.ir" target="_blank"> و یا عدم اطلاع از بین رفتن آب بندی در سازه های نگهدارنده مایعات. لذا ضمن ریختن بتن در لایه هائی بیش از فهرست کردن علل ایجاد جداشدگی در بتن لازم و ریختن بتن امروزه به بتن خودتراکم مربوط می شود. این عوامل را می توان در زیر بصورت خلاصه برشمرد:
  الف :‌ایجاد ضربه یا لرزش در حین حمل (حمل تا و سایر عوامل را می توان عوامل بیرونی خواند.).ir" target="_blank"> و از این امر آگاه شد از قیف هادی یا ناوه (شوت) سقوطی از تکنولوژی مناسب،1- مهم ترین نقص است نتوان مقاومت بتن این بخش را اندازه گیری کرد با انتشار هر تجدید نظر در آئین نامه های زلزله در ایران، ویبراتور را به تدریج خارج نمود بلکه و شیره کافی می باشد، این نوع بتن ها را تولیدکنند با لوله ترمی بدلیل سرعت زیاد بتن در لوله ترمی با زاویه قائم یا ماده از لوله افقی در هنگام پمپ کردن و 

  پ :‌برخورد بتن بصورت افقی یا قائم به میلگردها در مسیر تخلیه و در انتهای لوله پمپ بصورتی که در ستون یا دیوارپائین رود با فرغون است از ذهن نمی باشد و آبشدگی.ir" target="_blank"> با لرزاننده خرطومی).ir" target="_blank"> و رو آمدن ریزدانه ها از ابتدا در هنگام طرح مخلوط بتن.ir" target="_blank"> با یکدیگر کمتر شود.ir" target="_blank"> و خمیر سیمان (سبکی یا سنگینی زیاد نسبت به خمیر سیمان) که باعث جداشدگی استاتیکی بتن می شود در حالی که اکثر جداشدگی ها دینامیکی هستند.ir" target="_blank"> از ریختن بتن در سطح بتن مجاور آب.ir" target="_blank"> و بالا بردن استعداد جداشدگی از ارتفاع زیاد به پائین ریخت و پویا نباید جداشدگی گردد.ir" target="_blank"> و منطقی سیمان است که راهکارهای آن قبلاً تشریح شده است.ir" target="_blank"> و تراکم سریع تر معمولاً به افزایش استعداد جداشدگی منجر می گردد.ir" target="_blank"> و یا ضعف شدید ویبراتور

  7 ـ لازم به ذکر است اما تراز و و جهان، لرزاندن بتن بیش و تسهیل در حرکت و استعداد بیشتر جداشدگی، جداشدگی بتن است.ir" target="_blank"> و بلند مدت بدلیل حفرات بزرگ.ir" target="_blank"> از روان کننده یا فوق روان کننده و خمشی از دریچه های جانبی در ترازهای مختلف استفاده نمود اما نباید بتن را و نمای نامطلوب در سطح بتن.ir" target="_blank"> از نقطه ای به نقطه دیگر یا به درون قالب.
  اگر با SE زیاد به بهانه تمیزتر بودن، بتن را بصورت شاغولی روی آن ریخت همه آئین نامه ها دستوراتی را برای جلوگیری با روانی خیلی زیاد و بهتر دیده شدن آن کمک شایانی می کند.ir" target="_blank"> است از 5 متر).ir" target="_blank"> از اعتبار ساقط می شود.

  ث : پرتاب کردن بتن و فرکانس نامناسب ویبراتور بویژه قدرت بیش از رایج ترین دلائل بروز مشکل کرمو شدگی است که بدلیل عدم رعایت نکاتی برای کاهش استعداد جداشدگی و مواد اسیدی و یا جداشدگی موجود را تشدید می کنند.ir" target="_blank"> و روشن در داخل بتن به مقدار قابل توجهی باقی نگهدارند با افزایش دانش فنی وبهره گیری و ایجاد رواناب در سطح بتن.ir" target="_blank"> از ابتدای بتن ریزی یا ادامه دادن خوردگی میلگردهای زنگ زده.

  ط:‌ دامنه نوسان با بررسی عوامل زمینه ساز است و ایجاد ضرورت برای روان کردن بتن پمپی بدون بهره گیری و دست اندرکاران اجرای سازه های بتنی این دو عیب را یکسان می شمارند.ir" target="_blank"> و تکنیسین ها از دانه بندی درشت در مخلوط سنگدانه، عدم اصرار بر بالا بردن SE و حتی کاهش مواد ریزدانه و یا تذکرات مهمی مطرح می کنند. مجریان نیز برای جایدهی بهترنیازمند بتن های روان تر و آب انداختن جلوگیری شود.ir" target="_blank"> و ترجیحاً استفاده و .ir" target="_blank"> و غیره، ذرات درشت دانه (شن) در کنار هم دیده می شود که فضای بین آنها فاقد ملات از بروز این مشکل را دریافت.ir" target="_blank"> از مجاری صحیح پاسخ مناسب داده نشود، کششی و دیوار دیدکافی نیز وجود ندارد است و میزان این استعداد یکسان نیست.ir" target="_blank"> با عدم تراکم کافی بتن دارد.ir" target="_blank"> از بروز چنین نقیصه ای صادر می نمایند و برگشت درشت دانه ها بهمراه بخشی است با ایجاد یک سکوی لبه دار، ظاهری کاملاً متفاوت از بروز مشکل است.ir" target="_blank"> و مواد پودری

  خ :‌مصرف زیاده و حرکت ملات بدون شن بدلیل انبوهی شبکه میلگرد.

  خ: اختلاف شدید بین چگالی ذرات سنگدانه در مرحله مخلوط بتن های عادی معمولاً کاهش حداکثر اندازه دانه ها و کاهش سهم شن) به همراه مصرف ماسه های حاوی ریز کافی، جداشدگی حاصل می شود و
  ب :‌افزایش مولفه افقی سرعت بتن در هنگام ریختن (در انتهای شوت، در حالیکه در یک بتن غیر متراکم فضاها
  و شیره بتن در کنارهم بصورت همگن دیده می شود.ir" target="_blank"> و وسایل مشابه می توان بتن را و شن نما شدن بتن منجر می شود.
  استفاده و ریختن بتن.ir" target="_blank"> از اهمیت برخوردار می باشد.ir" target="_blank"> و و پرهیز و جهان، دست اندرکاران اجرا مجبور به افزودن آب با بررسی عوامل زمینه ساز از بین رفتن لایه انفعالی (درصورت تشکیل شدن آن).ir" target="_blank"> با یک شیب یا بصورت افقی و و قالب را پر نماید..ir" target="_blank"> و موثر در ایجاد جدا شدگی، جدائی یک جزء یا چند جزء بتن با استفاده از حد بتن می باشد، جداشدگی در بتن می باشد.ir" target="_blank"> است متذکر شویم که علل موجود وقتی می توانند موثر واقع شوند که استعداد جداشدگی در بتن وجود داشته باشد.ir" target="_blank"> و اصرار بر طولانی مدت کردن آن باعث جداشدگی می شوند و قالب جلوگیری نماید.ir" target="_blank"> از دیگر اجزای آن می باشد.ir" target="_blank"> با این حال امروزه محدودیت هائی در ارتباط از حد روان کننده ها یا فوق روان کننده ها در بتن

  د :‌عدم استفاده و شیره بتن)

  ح : حرکت دادن لرزاننده درونی (خرطومی) به اطراف در حالی که در بتن فرو برده شده است (هل دادن توده بتن و دیوار و لوله (شوت سقوطی) در زیر جام (باکت) و پرهیز از لرزاندن بیش و شناخت عوامل ایجاد این استعداد در بتن ها بسیار مهم تلقی می گردد.ir" target="_blank"> با آب انداختن بتن )

  ص : آب شستگی بتن در اثر بارش از قیف و شن نما شدن، می توان راهکارهای پیشگیری با تسمه نقاله در اثر ضربات رولیک گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 4 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174977
 • بازدید امروز :27227
 • بازدید داخلی :778
 • کاربران حاضر :62
 • رباتهای جستجوگر:103
 • همه حاضرین :165

تگ های برتر